IT Outsourcing

Hızla gelişen ve detaylanan Bilgi Teknolojileri, sektör de yetişmiş, konusunda uzman insan kaynaklarını bulmayı ve tutundurmayı oldukça zor hale getirmiştir.

Çeşitlenen sektörümüzde, her uzmanlık alanında personel bulundurulması veya bir kişinin birçok konuda uzman olması mümkün olamadığı gibi, işletme maliyetlerinide doğru orantılı olarak arttırmaktadır. Bu nedenle Peritus, müşterilerinin ihtiyacı olan, tam/kısmi zamanlı, proje/saat bazlı ve mesleki ve/veya idari sorumlu olmak üzere, Bilgi Teknolojileri konularında uzmanlık hizmetlerini dış kaynak kullanımı olarak sunmaktadır.

Müşterilerimiz, kendi yöntemleri ile edindikleri yeni çalışan adaylarını veya mevcut çalışanlarının verimini arttırmak amacıyla da, Peritus’un bu hizmetinden yararlanmaktadırlar. Dış kaynak kullanımı ilk bakışta birim maliyeti olarak yüksek algılanmakla birlikte, tüm maliyet kalemleri ve süreçler dikkate alındığında fiyat kalite oranının çok başarılı bir noktada olduğu bilinmektedir. İşletmelerde kritik ve riskli bölümler arasında gösterilen Bilgi İşlem bölümlerinde de rahatlıkla dış kaynak kullanılmaktadır.